ECTACOINC.PL | Co nowego w ECTACO® Partner® LUX2?


Nowy!!!

1.  Wbudowana kamera
2.   Micro HDMI port do podłączenia telewizora do ECTACO® Partner® LUX2

 - Połączenie się z telewizorem
 - Połączenie sięz z ECTACO® C-Pen®
Skaner ECTACO® C-Pen® umożliwia odczytanie i przetłumaczenie słów lub fragmentów tekstu drukowanego. Skaner rozpoznaje tekst napisany w alfabetach łacińskim, greckim lub cyrylicą. Podłącz skaner ECTACO®C-Pen® do urządzenia. Upewnij się, że urządzenie zostało włączone.

- Tłumaczenie tekstu ze zdjęć

Proces składa się z następujących kroków:

• przechowanie obrazu;
• rozpoznawanie tekstu z obrazu;
• użycie rozpoznanego tekstu w aplikacji – na przykład, Tłumaczenie tekstów, dostępne w trybie offline, korzystając z wbudowanego systemu tłumaczenia.

- U-Learn™ Advanced

Aplikacja zawiera obszerny materiał dla wzbogacania słownictwa i doskonalenia wymowy. Oferowane są 15 kursów o czasie trwania wynoszącym około 20 godzin. Na każdym etapie aplikacja szacuje wymowę za pomocą technologii rozpoznawania mowy i pokazuje Twoje osiągnięcia.

- SAT/TOEFL

- Budowa bazy słownictwa

Urządzenie ECTACO® Partner® LUX2 wyposażone jest w grę edukacyjną Budowa bazy słownictwa, która rozwija umiejętność poprawnego pisania i uzupełnia zasobów słownictwa.

- Ustawienia kart ćwiczeń

- Słownik użytkownika

ECTACO® Partner® LUX2 umożliwia utworzenie własnego słownika, który automatycznie łączy się ze Słownikiem urządzenia.
Kieszonkowe słowniki electroniczne ECTACO.
Ectaco International, Inc. w Polsce:

Poniedziałek - Piątek w godz. 10:00 - 17:00
tel: 69-289-29-12, e-mail: karol.s@ectacoinc.pl 

www.ectacoinc.pl , www.slownik-elektroniczny.pl

Комментарии